Historický záujmový útvar v nižšom sekundárnom vzdelávaní (Hanušovský región)

Vydavateľ: 
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta
Miesto vydania: 
Prešov
Rok vydania: 
2012
ISBN: 
978-80-555-0690-6
Typ e-knihy: 
Skriptá