Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918 - 1989). Spoločnosť medzi demokraciou a totalitou

Vydavateľ: 
Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici, Historický ústav SAV v Bratislave
Miesto vydania: 
Banská Bystrica
Rok vydania: 
2007
ISBN: 
ISBN 978-80-8083-405-0
Typ e-knihy: 
Kolektívna monografia