Konštruktivizmus a pluralita v histórii

Vydavateľ: 
Verbum – vydavate ľstvo KU v Ru žomberku
Miesto vydania: 
Ružomberok
Rok vydania: 
2011
ISBN: 
978-80-8084-774-6
Typ e-knihy: 
Monografia