(Ne)nájdená bezpečnosť. Československo, Nemecko a úpravy medzinárodného systému v Európe 1922 - 1926

Vydavateľ: 
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Miesto vydania: 
Nitra
Rok vydania: 
2010
ISBN: 
978-80-8094-689-0
Typ e-knihy: 
Monografia