Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel

Vydavateľ: 
Chronos
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2007
ISBN: 
978–80–89027–22–4
Typ e-knihy: 
Monografia

Publikácia nás sprevádza vývojom písomnej kultúry v bratislavskej kapitule počas celého stredoveku.