Česko-slovenská historická ročenka

Vydavateľ: 
Česko – slovenská komisia historikov
Miesto vydania: 
rôzne
Vychádza od: 
1996
Typ e-knihy: 
Ročenka

Česko-slovenskú historickú ročenku vydáva Česko-slovenská/Slovensko-česká komisia historikov, ktorá je jednou z niekoľkých bilaterálnych či trilaterárnych komisií, ktoré koordinujú spoluprácu medzi jednotlivými národnými historiografiami. Vznikla v roku 1994, ročenku začala vydávať o dva roky neskôr. Postupne prispela k tomu, že sa obe národné historiografie navzájom rešpektujú a navzájom spolupracujú.

1996 Obsah | Contents  Plný text | Full Text 
1997 Obsah | Contents Plný text | Full Text
1998 Obsah | Contents Plný text | Full Text
1999 Obsah | Contents Plný text | Full Text
2000 Obsah | Contents Plný text | Full Text
2001 Obsah | Contents Plný text | Full Text
2002 Obsah | Contents Plný text | Full Text
2003 Obsah | Contents Plný text | Full Text
2004 Obsah | Contents Plný text | Full Text
2005 Obsah | Contents Plný text | Full Text
2006 Obsah | Contents Plný text | Full Text
2007 Obsah | Contents Plný text | Full Text
2008 Obsah | Contents Plný text | Full Text
2009 Obsah | Contents Plný text | Full Text
2010 Obsah | Contents Plný text | Full Text
2011 Obsah | Contents   Plný text | Full Text  
2012 Obsah | Contents Plný text | Full Text
2013 Obsah | Contents   Plný text | Full Text
2014/2015 Obsah | Contents Plný text | Full Text
2016 Obsah | Contents Plný text | Full Text
2017/2018 Obsah | Contents