Česko-slovenská historická ročenka

Vydavateľ: 
Česko – slovenská komisia historikov
Miesto vydania: 
rôzne
Vychádza od: 
1996
Typ e-knihy: 
Ročenka

Česko-slovenskú historickú ročenku vydáva Česko-slovenská/Slovensko-česká komisia historikov, ktorá je jednou z niekoľkých bilaterálnych či trilaterárnych komisií, ktoré koordinujú spoluprácu medzi jednotlivými národnými historiografiami. Vznikla v roku 1994, ročenku začala vydávať o dva roky neskôr. Postupne prispela k tomu, že sa obe národné historiografie navzájom rešpektujú a navzájom spolupracujú.

1996 Celý text | Full Text
1997 Celý text | Full Text
1998 Celý text | Full Text
1999 Celý text | Full Text
2000 Celý text | Full Text
2001 Celý text | Full Text
2002 Celý text | Full Text
2003 Celý text | Full Text
2004 Celý text | Full Text
2005 Celý text | Full Text
2006 Celý text | Full Text
2007 Celý text | Full Text
2008 Celý text | Full Text
2009 Celý text | Full Text
2010 Celý text | Full Text
2011 Celý text | Full Text
2012 Celý text | Full Text
2013 Celý text | Full Text
2014/2015 Celý text | Full Text
2016 Celý text | Full Text
2017/2018 Celý text | Full Text
2019/2020 Celý text | Full Text
1/2021 Celý text | Full Text
2/2021 Celý text | Full Text
1/2022 Celý text | Full Text