Pracovali v Tretej ríši

Vydavateľ: 
VEDA vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2015
ISBN: 
978-80-224-1451-7
Typ e-knihy: 
Dokumenty

Štúdie a dokumenty k náboru a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom Nemecku v rokoch 1938 - 1945.