Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938 - 1948

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV vo vydavatelstve Prodama, spol. s r. o.
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2010
ISBN: 
978-80-89396-07-8
Typ e-knihy: 
Monografia