Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie. Sondy do života a kreovanie historickej pamäti do roku 1914

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV, VEDA
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2015
ISBN: 
978-80-224-1480-7
Typ e-knihy: 
Monografia