Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938-1945

Vydavateľ: 
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Miesto vydania: 
Nitra
Rok vydania: 
2008
ISBN: 
978-80-8094-444-5
Typ e-knihy: 
Monografia