KOR/RIDOR. Slovensko—maďarský historický časopis

Vydavateľ: 
Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézete / Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
Miesto vydania: 
Békéscsaba
Rok vydania: 
2014
ISBN: 
ISSN 2064-6410
Typ e-knihy: 
Časopis

Časopis Kor/ridor vznikol z činnosti Slovensko–maďarskej komisie historikov. Tá sa zhodla, že len spoločné inštitúcie, ktoré berú do úvahy seriózne odborné hľadiská, sa môžu stať základom dlhodobého, prínosného a intenzívneho vzťahu dvoch historiografií. Preto sa Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézete), Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Fórum inštitút pre výskum menšín a Historický ústav Výskumného strediska filozofie Maďarskej akadémie vied (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet) rozhodli, že na budovanie vedeckých vzťahov vytvoria dvojjazyčné periodikum Kor/ridor. Slovensko–maďarský historický časopis. Cieľ sledovali aj pri výbere názvu časopisu - chodba je totiž okrem toho, že spojuje, vhodná aj na pravidelné stretávania sa, rozhovory a výmenu názorov. Časopis vyšiel len v roku 2014, má štyri čísla.