Erazmus Rotterdamský a jeho svet

Vydavateľ: 
Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce
Miesto vydania: 
Kraków
Rok vydania: 
2012
ISBN: 
978-83-7490-521-3
Typ e-knihy: 
Monografia

Erazmus pritom patril medzi azda najplodnejších autorov humanizmu. Slovo v jeho písanej a tlačenej podobe používal od vyjadrenia svojich intímnych pocitov, cez poznávanie a šírenie antickej múdrosti, teologické a filozofické dišputy až po verejné apely adresované najmocnejším, resp. najvplyvnejším mužom svojej doby. Napriek tomuto mnohostrannému záberu Erazmovho diela sa dnes najrozšírenejším, najčastejšie prekladaným a ergo aj najvydávanejším dielkom stalo jeho Moriae encomion, čiže Chvála bláznivosti, ktoré však rozhodne nemôže byť chápané oným pars pro toto vytvárajúcim a saturujúcim našu predstavu o charaktere Erazmovho diela. Napriek tomu to bol dlho jediný existujúci v slovenčine publikovaný preklad kompaktného Erazmovho spisu. Iba v posledných rokoch sa slovenskému čitateľovi stali dostupným aj Erazmove ideály o politike a spoločnosti, ktorým sa budeme venovať aj v týchto našich úvahách.