Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945 - 1948

Vydavateľ: 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Miesto vydania: 
Trnava
Rok vydania: 
2015
ISBN: 
978-80-8105-643-7
Typ e-knihy: 
Kolektívna monografia

Roky 1945 – 1948 patria v slovenských dejinách k jedným z najturbulentnejších období. Nie je sa čomu diviť. Po obnovení Československej republiky sa nastupujúci režim snažil vyrovnať s predchádzajúcim politickým zriadením, jeho štruktúrami či exponentmi. Formoval si tiež vlastné mocenské centrá a žil vlastnou politickou situáciou, ktorá sa na slovenskom území zúžila na boj dvoch odlišných ideológií – demokratickej, prezentovanej Demokratickou stranou a totalitnej, prezentovanou slovenskými komunistami.
V predkladanej kolektívnej monografii však čitateľ nájde množstvo zaujímavých a prínosných kapitol nielen z uvedených okruhov. Autori sa v nich zameriavajú nielen na „veľké dejiny", cieľom ich záujmu sa stali aj osobnosti, ktoré im vtlačili svoju pečať, analýza postavenia slovenských regiónov a ich vplyv na charakter uvedeného obdobia, ako aj situácia na poli kultúry, cirkvi, hospodárstva, poprípade bezpečnostného aparátu. Všetky uvedené aspekty, ktoré sú rozoberané na stránkach monografie, pomáhajú dotvoriť obraz slovenskej politiky a spoločnosti v „rokoch prelomu", teda v období, kedy sa komunistická strana snažila na úkor demokratických reprezentantov a politickej orientácie získať v štáte neobmedzenú moc. (z úvodu)