Peniaze a ich miesto v dejinách spoločnosti

Vydavateľ: 
Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV
Miesto vydania: 
Kremnica
Rok vydania: 
2010