Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV v Typoset Print s r. o.
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2013
ISBN: 
978-80-971540-1-1
Typ e-knihy: 
Kolektívna monografia

Po uplynulom štvrťstoročí sa ukazuje naliehavá potreba predložiť verejnosti nový pohľad na voľakedy dominantné obdobie v slovenskom národnom príbehu – na 19. storočie, a to v širokých časo-priestorových súvislostiach. Nové syntetické práce, pravda, nemožno spracovať bez predchádzajúcich analytických štúdií, bez toho, aby sa urobil nový archívny výskum a z neho vyplývajúce „sondy" do oblastí, ktoré boli doteraz málo prebádané, alebo ktoré potrebujú určitú inováciu a reinterpretáciu.
V tejto kolektívnej monografii predkladáme čitateľovi výsledky výskumu, ktorý sme mohli urobiť vďaka projektu, ktorý nám poskytla Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Sústredili sme sa na päť tematických oblastí, ktoré sa nám zdajú byť pre kvalitné spracovanie syntézy slovenských dejín v 19. storočí najdôležitejšie. (z úvodu)