Sťahovanie národov (454 - 568). Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania

Vydavateľ: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Miesto vydania: 
Praha
Rok vydania: 
2013
ISBN: 
978-80-7285-169-0