Rómske osady na východnom Slovensku z hľadiska terénneho antropologického výskumu

Vydavateľ: 
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2008
ISBN: 
978-80-969271-5-9
Typ e-knihy: 
Kolektívna monografia