Slovenská literatúra a moc v druhej polovici päťdesiatych rokov

Vydavateľ: 
Prius
Miesto vydania: 
Brno
Rok vydania: 
2001
ISBN: 
80-­902995-­1-­2
Typ e-knihy: 
Monografia

Kniha sa zaoberá politickou dimenziou vzťahov medzi slovenskou literatúrou a komunistickou mocou v období druhej polovice 50. rokov. Konkrétny časový rámec, ktorý predkladaná kniha sleduje, nebol zvolený náhodne. Obdobie nasledujúce po XX. zjazde Komunistickej strany Sovietskeho zväzu v roku 1956 do začiatku 60. rokov je obdobím začiatku emancipácie občianskej spoločnosti vrátane kultúry od mocenského a ideologického diktátu Komunistickej strany Československa. Hoci obdobie po roku 1957 až do začiatku 60. rokov sa vyznačovalo snahou vedenia KSČ o obnovu plnej kontroly nad spoločnosťou, tieto snahy neboli korunované úspechom. Začiatok 60. rokov sa niesol v znamení ďalšej vlny politického uvoľnenia, inšpirovanej destalinizačnými procesmi prebiehajúcimi v ZSSR.