Dvořáková, Daniela

PhDr. Daniela Dvořáková, CSc. je samostatnou vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV v Bratislave. Venuje sa obdobiu neskorého stredoveku, životu na kráľovskom i šľachtických dvoroch. Je autorkou mnohých vedeckých štúdií a článkov doma i v zahraničí a monografií Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Sonda do života stredovekého uhorského šľachtica s osobitným zreteľom na územie Slovenska. Budmerice: Rak, 2003, 528 s.; Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve. Budmerice: Rak, 2007, 293 s.