Zavacká, Katarína

JUDr. Katarína Zavacká, CSc.
Ústav štátu a práva SAV
Slovenská akadémia vied
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika