Fiamová, Martina

PhDr. Martina Fiamová, PhD.
Historický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
P. O. Box 198 Klemensova
19 814 99 Bratislava