Šústová Drelová, Agáta

Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Institute of History, Slovak Academy of Science

ORCID ID 0000-0003-3593-4228