Pernes, Jiří

Doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
vedoucí jeho brněnské pobočky.

Contact: