Šedivý, Juraj

Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD.
Katedra archívnictva a pomocných vied historických
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave