Čičo, Martin

Mgr. Martin Čičo, historik umenia, absolvent katedry Vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2000 – 2006 pracoval ako kurátor v Galérii mesta Bratislavy a od roku 2007 v Slovenskej národnej galérii ako kurátor Zbierky starej kresby a grafiky. Venuje sa umeniu 16. – 18. storočia, osobitne grafike a ikonografii. Autor a spoluautor viacerých výstav a publikácií, napr.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku (Bratislava 2002) a katalógov výstavy Architectura delineata et sculpta (Bratislava 2011), Dve Krajiny. Obraz Slovenska: 19. storočie × súčasnosť (Bratislava 2014).