Škvarna Dušan

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
Katedra histórie
Univerzita Mateja Bela