Zavacká, Marína

Marína Zavacká, PhD.
Historický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
P. O. Box 198 Klemensova 19
814 99 Bratislava
Slovenská republika

ORCID ID 0000-0002-0731-7698