Šantrůčková, Markéta

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. vystudovala mezifakultně geografii (Přírodovědecká fakulta) a historii (Filozofická fakulta) na Univerzitě Karlově v Praze. V rámci disertační práce na Přírodovědecké fakultě UK se zaměřila na historické zahrady a parky. V současnosti pracuje ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., v Průhonicích u Prahy a specializuje se na výzkum památek zahradního umění a historické kulturní krajiny.