Lônčíková, Michala

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Vlašská 355/9
118 00 Praha 1
Česká republika