E-knihy

''Blaho vlasti - zákon najvyšší!''...
Hruboň, Anton
(Ne)nájdená bezpečnosť. Československo, Nemecko a úpravy...
Feriancová, Alena
Analytická historiografia versus národné dejiny
Vörös, László
Básnik a mesto : Viedenské roky Jána Kollára
Ivantyšynová, Tatiana
Bigbít nebo turbofolk - Představy migrantů z bývalé...
Daniel, Ondřej
Československá zahraničná politika 1945 - 1992
Petruf, Pavol
Cestovanie a turizmus v zrkadle času
Chorvát, Ivan
Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej...
Liška, Anton
Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku
Maliniak, Pavol
Der schwarze Sabbat
Tancer, Jozef
Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote...
Sabol, Miroslav
Erazmus Rotterdamský a jeho svet
Nagy, Imrich
Európska poradná komisia a diplomacia USA v rokoch 1943 -...
Manák, Marián
Evanjelické a. v. spoločenstvo v 18. storočí
Kowalská, Eva
Kapitula pri Dóme sv. Martina - intelektuálne centrum...
Hlavačková, Miriam
Konštruktivizmus a pluralita v histórii
Zeleňák, Eugen
Kto žije za ostnatým drôtom? Oficiálna zahraničnopolitická...
Zavacká, Marína
Ma bisteren! Nové poznatky o holokauste Rómov na Slovensku
Kumanová, Zuzana - Mann, Arne B.
Malé velké dějiny. Mikrohistorická variabilita dějin 20....
Kořínková, Veronika
Mestečká na území Bratislavskej, Nitrianskej a Tekovskej...
Tandlich, Tomáš
Piae Fundationes. Zbožné fundácie a ich význam pre rozvoj...
Kušniráková, Ingrid
Pod heslom integrity : Slovenská otázka v politike Maďarska...
Michela, Miroslav
Pod zástavou cisára a kráľa
Dangl, Vojtech
Prírodovedné a lekárske spolky na území Slovenska (1850-...
Pekařová, Katarína
Rok 1968 a Československo. Postoj USA, Západu a OSN
Michálek, Slavomír
Rok 1968 a ekonomická realita Slovenska
Londák, Miroslav
Rok 1968 a politický vývoj na Slovensku
Sikora, Stanislav
Rok 1968. Novinári na Slovensku
Londáková, Elena
Semiotics of Politics: Dialogicality of Parliamentary Talk
Turunen, Jaakko
Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938-1945
Hetényi, Martin
Súčasná cirkevná heraldika v tvorbe Zdenka G. Alexyho
Glejtek, Miroslav
Tradícia a dejiny. Vybrané otázky zo slovensko-maďarských a...
Čierna-Lantayová, Dagmar
Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna...
Šoltés, Peter
Túžby, projekty a realita. Slovensko v medzivojnovom období
Bartlová, Alena
Vývoj využívania krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej...
Chrastina, Peter
Za roľníka, pôdu a republiku. Slovenskí agrárnici v prvom...
Hanula, Matej
Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v...
Lengyelová, Tünde
Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na...
Hollý, Karol
Židovská komunita v Bratislave za vlády Jagelovskej dynastie
Tandlich, Tomáš