Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie. Sondy do života a kreovanie historickej pamäti do roku 1914

Publisher: 
Historický ústav SAV, VEDA
Place of publication: 
Bratislava
Year of publication: 
2015
ISBN: 
978-80-224-1480-7
Publication type: 
Monografia