E-knihy

Roky 1945 – 1948 patria v slovenských dejinách k jedným z najturbulentnejších období. Nie je sa čomu diviť. Po obnovení Československej republiky sa nastupujúci režim snažil vyrovnať s predchádzajúcim politickým zriadením, jeho štruktúrami či exponentmi. Formoval si tiež vlastné mocenské centrá a žil vlastnou politickou situáciou, ktorá sa na slovenskom území zúžila na boj dvoch odlišných ideológií – demokratickej, prezentovanej Demokratickou stranou a totalitnej, prezentovanou slovenskými komunistami.

Cieľom tejto práce nie je podrobné sledovanie vývoja roku 1968 vo všetkých politických a spoločenských súvislostiach, ale skôr sa snaží o retrospektívny pohľad na dvadsaťročie, ktoré nasledovalo po mocenskom zvrate vo februári 1948. Zároveň chce poukázať na úsilie hlavných aktérov tohto obdobia o systémovú zmenu v oblasti ekonomiky a charakterizovať jej základné vývojové tendencie na Slovensku na pozadí celoštátneho vývoja. Takisto má priblížiť názory slovenských ekonómov – teoretikov, ktoré zaujímali v „predjarí" roka 1968, predovšetkým v súvislosti s prípravou ekonomickej reformy.

Stránky