E-knihy

Konferencia ministrov zahraničných vecí Veľkej trojky, zasadajúca v októbri 1943 v Moskve, dospela okrem iného k dohode o potrebe vytvorenia mechanizmu, ktorý by zabezpečoval tesnejšiu spoluprácu medzi USA, ZSSR a Veľkou Britániou v oblasti skúmania európskych otázok, vznikajúcich z vývoja vojny. Praktickým výsledkom rokovaní, zohľadňujúcom predstavy všetkých troch veľmocí, bolo zriadenie Európskej poradnej komisie so sídlom v Londýne. Náplňou práce komisie bolo študovať problémy spojené s ukončením vojnových akcií na kontinente a vypracúvať spoločné odporúčania trom spojeneckým vládam.

Historická penologie je odborný občasník vydávaný Kabinetem dokumentace a historie VS ČR. Jeho obsahem je, jak napovídá samotný název, právě aplikovaná historická penologie. Smysl a účel časopisu lze spatřovat v několika rovinách. Předně se jedná o platformu pro všechny badatele zabývající se minulostí vězeňství, ať již z prostředí Vězeňské služby ČR, nebo historiky z dalších pracovišť. Jim nabízí prostor pro sdělení, diskuse a setkání nad řadou závažných témat.

Roky 1945 – 1948 patria v slovenských dejinách k jedným z najturbulentnejších období. Nie je sa čomu diviť. Po obnovení Československej republiky sa nastupujúci režim snažil vyrovnať s predchádzajúcim politickým zriadením, jeho štruktúrami či exponentmi. Formoval si tiež vlastné mocenské centrá a žil vlastnou politickou situáciou, ktorá sa na slovenskom území zúžila na boj dvoch odlišných ideológií – demokratickej, prezentovanej Demokratickou stranou a totalitnej, prezentovanou slovenskými komunistami.

Stránky