Historický záujmový útvar v nižšom sekundárnom vzdelávaní (Hanušovský región)

Publisher: 
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta
Place of publication: 
Prešov
Year of publication: 
2012
ISBN: 
978-80-555-0690-6
Publication type: 
Skriptá