Historická penologie

Publisher: 
Kabinet dokumentace a historie VS ČR
Place of publication: 
Praha
Year of publication: 
2003
Publication type: 
Ročenka

Historická penologie je odborný občasník vydávaný Kabinetem dokumentace a historie VS ČR. Jeho obsahem je, jak napovídá samotný název, právě aplikovaná historická penologie. Smysl a účel časopisu lze spatřovat v několika rovinách. Předně se jedná o platformu pro všechny badatele zabývající se minulostí vězeňství, ať již z prostředí Vězeňské služby ČR, nebo historiky z dalších pracovišť. Jim nabízí prostor pro sdělení, diskuse a setkání nad řadou závažných témat.
Další rovinou je historická paměť vězeňství. Tato paměť si klade za cíl posílení vědomí příslušnosti pracovníků ve vězeňství k sociálnímu a penologickému proudu, jehož kořeny tkví přinejmenším v polovině 19. století.
Třetí rovinou je prostor pro výuku nových pracovníků, kteří se rozhodli pro nelehkou kariéru v oblasti vězeňství a přejí si dozvědět se něco o historii tohoto společenského fenoménu, který, ač na samé periferii zájmu společnosti, přesto paří k nezbytným prvkům zacházení s osobami, které porušily zákon a které se díky svému složitému osobním vývoji dostaly do konfliktu se společností.