Where are We Headed? An Introductory Word to the First Issue of the Internet Scholarly Journal Forum Historiae

Kam smerujeme? Slovo na úvod k pilotnému číslu internetového časopisu Forum Historiae