Randák, Jan

PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Ústav českých dějin
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze