History in the Present and Future Public Sphere: Some Thoughts on History and Memory

Historie v současném i budoucím veřejném prostoru - úvahy o dějinách a paměti