Ako hovoriť o komunizme?

1/2013

Napriek odvážnemu názvu sú naše ambície skromnejšie. Neponúkame syntetický a dokonca ani systematizovaný pohľad na „komunizmus". Práve naopak. Vzhľadom na obrovskú šírku problematiky sme sa rozhodli uverejniť niekoľko pohľadov na otázku, akým spôsobom je ešte možné skúmať a diskutovať túto živú tému. Ako uviedol jeden z autorov čísla, chceme skôr „vykopnúť loptu". K zostaveniu tohto čísla nás primäl aj fakt, že radikálna ľavica a komunistické hnutie sa ocitli na okraji vedeckého záujmu, pričom téma „komunizmu" predstavuje významnú súčasť verejných diskusií. V posledných rokoch vyrástla nová generácia bádateľov, ktorí sa dlhodobo venujú tejto problematike. Prinášajú reflexiu, ktorá ponúka iné východiská a metódy práce, než na aké sme zvyknutí v rámci doteraz stále dominujúceho tradičného dejepisectva.

FORUM HISTORIAE 1/2013: Ako hovoriť o komunizme?
ZOSTAVOVATELIA: Miroslav Michela - Milan Ducháček
PREKLADY DO ANGLIČTINY: Martin Katuščák
PREKLADY Z ANGLIČTINY: Igor Kšiňan
OBRÁZOK NA TITULNEJ STRANE: Záber z filmu Good bye, Lenin (SRN, 2003)
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Juraj Benko
AUTORI: Ondřej Daniel; Stanislav Holubec; Adam Hudek; Michal Kopeček; Jan Lomíček; Jakub Machek; Miroslav Michela; Juraj Podoba; Jakub Rákosník; Ondřej Slačálek; Vítězslav Sommer
© HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 2013