Rok 1968 a ekonomická realita Slovenska

Publisher: 
Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o.
Place of publication: 
Bratislava
Year of publication: 
2007
ISBN: 
978-80-969782-1-2
Publication type: 
Monografia

Cieľom tejto práce nie je podrobné sledovanie vývoja roku 1968 vo všetkých politických a spoločenských súvislostiach, ale skôr sa snaží o retrospektívny pohľad na dvadsaťročie, ktoré nasledovalo po mocenskom zvrate vo februári 1948. Zároveň chce poukázať na úsilie hlavných aktérov tohto obdobia o systémovú zmenu v oblasti ekonomiky a charakterizovať jej základné vývojové tendencie na Slovensku na pozadí celoštátneho vývoja. Takisto má priblížiť názory slovenských ekonómov – teoretikov, ktoré zaujímali v „predjarí" roka 1968, predovšetkým v súvislosti s prípravou ekonomickej reformy.