Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov

Publisher: 
VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Place of publication: 
Bratislava
Year of publication: 
2015
ISBN: 
978-80-224-1454-8
Publication type: 
Kolektívna monografia