Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938 - 1948

Publisher: 
Historický ústav SAV vo vydavatelstve Prodama, spol. s r. o.
Place of publication: 
Bratislava
Year of publication: 
2010
ISBN: 
978-80-89396-07-8
Publication type: 
Monografia