Családi konfliktusok egy dél-alföldi mezőváros evangélikus egyházközségében a 19. század közepén

Publisher: 
Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete / Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku - Historický ústav SAV - VEDA
Place of publication: 
Békéscsaba
Year of publication: 
2020
ISBN: 
978-615-6014-01-6; ISSN 2732-1428
Publication type: 
Monografia

Prostredníctvom zápisníc nadlackého evanjelického farára Ľudovíta Haana môžeme nazrieť do života uzavretej spoločnosti evanjelických Slovákov v Nadlaku, a dokonca aj do doteraz neznámeho sveta, do každodenného života roľníckych rodín. z príbehov, ktoré nám Haan predstavuje, dostávame veľa informácií o vnútornom svete súvekých manželstiev, o hraniciach a medziach mužských a ženských rolí, o ich nevyrovnalosti, ako aj o rámcoch verbálneho a fyzického násilia.