E-books

Vznik a realizácia česko-slovenskej federácie v uvedených rokoch nastoľujú mnohé otázky, vyplývajúce z celkovej reformy štátu v kontexte so vtedajším spoločensko-politickým vývinom. Predmetný zväzok dokumentov sa pokúsil hľadať odpovede na otázky a v tejto vstupnej kapitole s určitého nadhľadu podať súvislosti zložitého vývoja v Československu.