Príliš skoré predjarie: Slovenskí študenti v roku 1956

Vydavateľ: 
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2020
ISBN: 
978-80-224-1842-3
Typ e-knihy: 
Monografia

Na pozadí študentských protestov v máji 1956 a politiky KSČ voči vysokoškolákom v druhej polovici 50. rokov autor predkladá interdisciplinárnu, politologicko-historickú analýzu postupnej transformácie komunistického režimu v Československu na režim poststalinistického typu. V publikácii sa sústreďuje na zobrazenie formovania výkonných elít režimu a premeny procesu vytvárania obrazu „nového socialistického človeka“ na príklade politiky voči mladej generácii v sledovanom období.