Tvár ako sociálny nástroj. Pocta Dilbar Alijevovej

Publisher: 
Sociologický ústav SAV
Place of publication: 
Bratislava
Year of publication: 
2007
ISBN: 
978-80-85544-44-2
Publication type: 
Zborník

"Zborník je pokusom vzdať poctu vzácnej učiteľke a sociologickej kolegyni docentke Dilbar Alijevovej. Je pomenovaný podľa jej štúdie, ktorá prvýkrát odznela na rovnomennom seminári k životnému jubileu autorky v júni 2006. Štúdii Tvár ako sociálny nástroj robí spoločnosť pätnásť príspevkov, ktorých autormi sú jej žiačky a žiaci, spolupracovníci a akademickí kolegovia." (z úvodu)