Korupcia

2/2011

Sú témy, ktoré historikom vŕtajú v hlave, no zatiaľ sa k nim nevyjadrili. Sú problémy, ktoré ľudí atakujú doslova každý deň a hľadajú odpoveď na otázku „odkiaľ sa to vzalo", no v knižniciach pátrajú márne. Korupcia je určite jedným z nich. Výskum korupcie v zahraničí zamestnáva celé tímy odborníkov, kým u nás sa jej doteraz venovali len kolegovia z príbuzných spoločenských vied. V tomto čísle sme preto oslovili autorov, ktorí neskúmali len špecifické formy a prejavy korupcie, premenlivú citlivosť štátu a rôznych vrstiev spoločnosti voči korupčným praktikám, ale i kultúrne a politicky podmienené zmeny samotného pojmu korupcie. Územie dnešného Slovenska je z hľadiska historickej perspektívy ideálnym prípadom na sledovanie toho, ako sa v závislosti od ekonomického systému, sociálnej štruktúry spoločnosti a politického režimu menili hlavné „arény" korupcie, ako sa vyvíjali právne normy i morálne pravidlá. Ako pozemkové reformy, arizácie, privatizácie a ďalšie masové presuny majetku, poznačili citlivosť vnímania korupcie. Pri čítaní tohto čísla môžete sledovať kontinuity a diskontinuity v korupčnej praxi. Možno odhalíte až prekvapivé podobnosti medzi korupciou úradníkov za Jozefa II., korupčnými škandálmi na začiatku minulého storočia a realitou dneška.

FORUM HISTORIAE 2/2011: Korupcia
ZOSTAVOVATELIA: László Vörös - Peter Šoltés
PREKLADY DO ANGLIČTINY: Blanka Szeghyová, László Vörös, Marek Klatý
PREKLADY Z MAĎARČINY: Tünde Lengyelová, László Vörös
PREKLADY Z NEMČINY: Peter Šoltés
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Juraj Benko
AUTORI: András Cieger; Roman Džambazovič; Ľudovít Hallon; Matej Hanula; Ján Hlavinka; Tomáš Janura; Ivan Kamenec; Norbert Kmeť; Matej Kurian; Tina Olteanu; Emília Sičáková-Beblavá; Blanka Szeghyová; Gabriel Šípoš; Peter Šoltés; László Vörös; Milan Zemko
© HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 2011