Voľby po Slovensky v 20. storočí

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami boli Matej Hanula (Historický ústav SAV), Ondrej Podolec (Ústav pamäti národa) a Tibor Madleňák (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici). Premiéra 28.3.2019