Slovenský štát 1939-1945 (Politická teológia a konfesionálne napätie)

SK Dejiny

Michal Havran v rámci relácie SK Dejiny diskutoval so svojimi hosťami na tému politickej teológie Slovenského štátu, polického katolicizmu a o interkonfesionálnych napätiach. Hosťami boli PhDr. Jakub Štofaník, PhD. z Masarykovho ústavu AV ČR v Prahe, katolícky teológ Miroslav Kocúr, evanjelický teológ Ondrej Prostredník a spisovateľ Peter Juščák.
Premiéra: 15.8.2017