Slováci a Maďari: Tisícročné manželstvo

SK Dejiny

Slováci a Maďari žijú vedľa seba dlhé storočia. Vyše tisíc rokov obývali spoločné Uhorské kráľovstvo. Od konca prvej svetovej vojny žijú ako susedia v rôznych štátoch, ktoré oddelila novovzniknutá štátna hranica. V multietnickom Uhorsku popri Slovákoch a Maďaroch žili Nemci, Rumuni, Rusíni, Židia, Chorváti a Srbi. Spoločne zažívali veľké udalosti stredovekých aj novovekých dejín. Uhorských kráľov i Habsburgovcov, turecké nebezpečenstvo, protihabsburgské povstania či osvietenské reformy. V 19. storočí sa Uhorsko menilo na moderný štát. Zrušilo sa poddanstvo a stavovské výsady, zaviedla sa rovnosť občanov pred zákonom. Do života vstupovali vymoženosti vedy a techniky, budovala sa moderná infraštruktúra. Zároveň sa tu šírili národné hnutia, ktoré sa usilovali o svoju emancipáciu a pretvorenie na moderné národy. Spoločnosťou začali hýbať národnostné antagonizmy, ktoré národy Uhorska dovtedy nepoznali. V pohnutých dejinách 20. storočia vo vzťahoch Slovákov a Maďarov dominovali dve témy: hranice a menšiny. SK_Dejiny prinášajú bohatý a pútavý príbeh spolužitia Slovákov a Maďarov v našej minulosti. (Zdroj RTVS) Hosťami boli Peter Šoltés a Tomáš Janura. Premiéra 7.9.2020