Šľachta na Slovensku

SK Dejiny

Hosťami boli Roman Holec (Historický ústav SAV), Anna Fundárková (Historický ústav SAV) a Denis Pongrácz (heraldik a genealóg). Premiéra 19.2.2019